Online dostava cveća

Online cvećara GARDEN SHOP pruža uslugu dostave cveća (aranžmana, buketa, saksijskog cveća) na željenu adresu. Prijemom porudžbine cvećara GARDEN SHOP se obavezuje da će naručenu robu isporučiti u dogovoreno vreme i na dogovorenu  adresu. Takođe, zadržavamo pravo da se roba može isporučiti 60 minuta ranije ili kasnije.

Cvećara GARDEN SHOP će naručenu robu isporučiti prvenstveno osobi koju je naručilac naveo kao primaoca. U slučaju da osoba kojoj je porudžbina namenjena nije  na navedenoj adresi, cveće može primiti bilo koja druga osoba, naravno ukoliko to sama želi.

Nakon isporuke, cvecara GARDEN SHOP će telefonom ili SMS - om obavestiti naručioca da je cveće isporučeno. Naručilac je obavezan da bude dostupan u vreme kada je zakazana isporuka zbog mogućih komplikacija tokom dostave.

U situacijama:

  • kada osoba kojoj se šalje cveće odbija da primi cvetni aranžman

  • kada su adresa i podaci o primaocu netačni

  • kada primaoc nije u dogovoreno vreme na adresi, a prisutna lica ne žele da prime cveće

 

cvećara je, zbog više sile u nemogućnosti da isporuku izvrši po dogovoru. Naručilac će biti obavešten o nastalom problemu i ako se ne nađe rešenje  cvećara će isporuku smatrati izvršenom. Naručilac može, ukoliko želi, aranžman ili buket preuzeti o svom trošku u cvećari najviše 24 časa nakon našeg obaveštenja.

 

 
Posetite našu ON-LINE prodavnicu ili nas pozovite na brojeve telefona
+ 381 11 3347 907, +381 64 151 23 42, +381 69 5225 355

Podelite...

 

TOP

Online cvećara GARDEN SHOP
Dobre Mitrovića bb (Palilulska pijaca), Palilula, Beograd
+ 381 11 3347 907